ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΡΗΤΩΝ ΠΟΛΕΙΣ. H ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Διαστάσεις 21x29,5, σελίδες 212
Ελληνικά, Aγγλικά
Επιμέλεια: Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, Δήμητρα Τσαγκάρη, Μιμίκα Γιαννοπούλου

Το βιβλίο εκδόθηκε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης που διοργανώνει η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας.  

Η Έκδοση παρουσιάζει τη νομισματοκοπία και τη νομισματική κυκλοφορία των αρχαίων κρητικών πόλεων, κατά τη διάρκεια των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, μία περίοδο που στην Κρήτη είναι λιγότερο μελετημένη και αναδεδειγμένη. 

Τα 124 νομίσματα που παρουσιάζονται στην Έκδοση προέρχονται από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank και από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Από τα νομίσματα αυτά προκύπτει ότι, κατά τους ιστορικούς χρόνους, είχαν διαμορφωθεί στην Κρήτη πόλεις-κράτη που τις χαρακτήρισαν η αυτοχθονία, η αυτάρκεια και η τοπική ταυτότητα. Εκτιμάται ότι, κατά την κλασική και την ελληνιστική περίοδο, στην Κρήτη λειτουργούσαν σαράντα νομισματοκοπεία.