ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Ταξίδι στα Νησιά. Νομισματικές Μαρτυρίες Αθήνα 2009 Περισσότερα...
Μακεδονίας Νόμισμα από τη Συλλογή της
Alpha Bank
Αθήνα 2009 Περισσότερα...
Αρχαία Νομίσματα στη Συλλογή της Alpha Bank - Σύγχρονη Έμπνευση στη Γλυπτική του
Γιώργου Λάππα
Αθήνα 2008 Περισσότερα...
Μυθολογίας Αφήγηση.
Η Εικόνα του Μύθου στα Αρχαία Νομίσματα
Αθήνα 2008 Περισσότερα...
Γνωρίζω το Νόμισμα Αθήνα 2008 Περισσότερα...
Νόμισμα Ελληνικόν. Η Συλλογή της Alpha Bank Αθήνα 2007 Περισσότερα...