ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Αρχαία Νομίσματα στη Συλλογή της Alpha Bank - Σύγχρονη Έμπνευση στη Γλυπτική του
Γιώργου Λάππα
Αθήνα 2008 Περισσότερα...
Μυθολογίας Αφήγηση.
Η Εικόνα του Μύθου στα Αρχαία Νομίσματα
Αθήνα 2008 Περισσότερα...
Γνωρίζω το Νόμισμα Αθήνα 2008 Περισσότερα...
Νόμισμα Ελληνικόν. Η Συλλογή της Alpha Bank Αθήνα 2007 Περισσότερα...
Φυτά σε Αρχαία Νομίσματα Αθήνα 2007 Περισσότερα...
Νομισμάτων Ιστορία - Κρήτη Αθήνα 2007 Περισσότερα...