ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Νομισμάτων Ιστορία - Φθιώτιδα Αθήναι 2012 Περισσότερα...
Το Νόμισμα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο Αθήναι 2012 Περισσότερα...
Το Νόμισμα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο Αθήναι 2012 Περισσότερα...
Αθηναϊκές Γλαύκες Αθήναι 2012 Περισσότερα...
SNG Greece 6. The Alpha Bank Numismatic Collection. FromThessaly to Euboea Αθήναι 2011 Περισσότερα...
ΜΥΘΟΣ και ΝΟΜΙΣΜΑ.Παραστάσεις, Συμβολισμοί και Ερμηνείες από την Ελληνική Μυθολογία Αθήναι 2011 Περισσότερα...