ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφτηκαν τον χώρο της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας. Κατόπιν αιτήματος της καθηγήτριας αρχαίας ιστορίας Σελήνης Ψωμά πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη Συλλογή από την Επιμελήτρια Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη.

Κατά την ξενάγηση παρουσιάστηκαν η εφεύρεση, η κατασκευή, η εικονογραφία και η εξάπλωση του νομίσματος στον αρχαίο κόσμο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη νομισματοκοπία της Αθήνας από την Κλασική έως την Ρωμαϊκή περίοδο. Οι παρευρισκόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του Τμήματος Νομισματικής Συλλογής.

  01