ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
"Νόμισμα και Συναλλαγές"
Εκπαιδευτική Μουσειοβαλίτσα

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες και βραβευμένες εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσιάζει τη μουσειοσκευή, με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα”, το οποίο "ταξιδεύει" σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια της ελληνικής περιφέρειας αλλά και σε  σχολεία του εξωτερικού.

Για να τυπώσετε την Αίτηση Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Η μουσειοσκευή παρουσιάζει την ιστορία του νομίσματος και την εξέλιξη των συναλλαγών, στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καλύπτοντας έξι ιστορικές περιόδους: Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Εποχή, Βυζαντινό κόσμο, Οθωμανική περίοδο, Νεότερο Ελληνικό Κράτος και Σήμερα.

Με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τα παιδιά αποκτούν σημαντικές ιστορικές γνώσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση και την εξέλιξη του νομίσματος, γνωρίζουν τα νομίσματα με τα οποία συναλλάσσονταν οι άνθρωποι σε όλες τις ιστορικές περιόδους, μαθαίνουν πότε κυκλοφόρησε το πρώτο χαρτονόμισμα, πότε εμφανίστηκε το πλαστικό χρήμα, γνωρίζουν το ευρώ, παίρνουν πληροφορίες για τους σύγχρονους τρόπους συναλλαγής και συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 

Το Πρόγραμμα, παράλληλα, στοχεύει:
-  στην απόκτηση γνώσεων για τον κόσμο, τις αξίες, τα πρότυπα και τις στάσεις ζωής (τα παιδιά αντιλαμβάνονται την έννοια της ορολογίας των οικονομικών συναλλαγών, κατανοούν την ιστορική εξέλιξη των συναλλαγών και τη σύνδεσή τους με τις κοινωνικές ανάγκες, συζητήσουν σημαντικά ιστορικά θέματα, τα οποία συνδέονται με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τη σχολική ύλη.
-  στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γραμματισμών (κρατούν στα χέρια τους το πρώτο νόμισμα της ιστορίας και ορισμένα από τα πιο σημαντικά νομίσματα που κυκλοφόρησαν στον ελλαδικό χώρο, εξοικειώνονται με τους σύγχρονους τρόπους συναλλαγής, που επέβαλαν η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ψηφιακή εποχή και αναπτύσσουν δεξιότητες οπτικού εγγραμματισμού.
-  σε μία προσέγγιση οικονομικού αλφαβητισμού, με στόχο την κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών επιλογών και την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε προσωπικό επίπεδο.

Η μουσειοβαλίτσα περιλαμβάνει: έντυπο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό, βιβλίο, που παραμένει στο σχολείο, αντίγραφα νομισμάτων, αφίσα με το χρονολόγιο των μέσων συναλλαγής ανά εποχή, κάρτες νομισμάτων, έντυπα και ψηφιακά παιχνίδια συναλλαγής.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν και όλα τα έξοδα αποστολής καλύπτονται από την Τράπεζα.

  01 / 02 / 03 / 04