ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Επιστημονική Συνάντηση

“Αντιγράφοντας (σ)το παρελθόν. Η αρχαία ελληνική τέχνη ως διαχρονική πηγή αντιγραφής και έμπνευσης”

Την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Συνάντηση “Αντιγράφοντας (σ)το παρελθόν. Η αρχαία ελληνική τέχνη ως διαχρονική πηγή αντιγραφής και έμπνευσης”, που διοργάνωσε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης, με τίτλο “Αντιγράφοντας (σ)το παρελθόν: Ιστορίες αντιγραφής και έμπνευσης”, στην οποία παρουσιάστηκαν και έξι νομίσματα από τη Συλλογή της Τράπεζας. Σκοπός της Συνάντησης ήταν να διερευνήσει και να αναπτύξει μία παραγωγική συζήτηση γύρω από το σύνθετο ζήτημα της αντιγραφής τέχνεργων και να ρίξει φως στις ποικίλες εκφράσεις του τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν.

Η Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, παρουσίασε το θέμα “Τα αρχαία νομίσματα ως πηγή έμπνευσης στη νομισματοκοπία του νεότερου Ελληνικού Κράτους”, προβάλλοντας έναν σημαντικό αριθμό αρχαίων και νεότερων νομισμάτων από τη Συλλογή της Τράπεζας.

Στην Επιστημονική Συνάντηση συμμετείχαν 18 επιστήμονες από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, από ξένες αρχαιολογικές σχολές που εδρεύουν στην Ελλάδα, από Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων.

  01