ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς στην Κέρκυρα

Την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα” της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κέρκυρας.

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 16 εκπαιδευτικοί από 10 Δημοτικά Σχολεία του Νομού Κέρκυρας, οι οποίοι είχαν αποστείλει αίτηση για την παραλαβή της ειδικά σχεδιασμένης βαλίτσας που συνοδεύει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τον τρόπο διεξαγωγής του Προγράμματος μέσα στη σχολική τάξη και συζήτησαν ποικίλα σχετικά θέματα.

Τρεις βαλίτσες του Προγράμματος θα παραμείνουν στην Κέρκυρα καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, προκειμένου όλα τα Σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα.

  01 / 02 / 03