ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Συμμετοχή στην έκθεση "Από τον Νότο στον Βορρά. Αποικίες των Κυκλάδων στο Βόρειο Αιγαίο”

Την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, εγκαινιάσθηκε η νέα περιοδική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: “Από τον Νότο στον Βορρά. Αποικίες των Κυκλάδων στο βόρειο Αιγαίο”.

Η Έκθεση επικεντρώνεται στο φαινόμενο του αποικισμού του βορείου Αιγαίου από τους Κυκλαδίτες, λίγο πριν από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Στόχος της εκθεσιακής αφηγήσεως είναι να διερευνηθούν τα αίτια, οι συνθήκες και τα κίνητρα της εκδηλώσεως του αποικιακού ρεύματος από την Πάρο και την Άνδρο στο βόρειο Αιγαίο, τα ιδιαίτερα, αλλά και τα κοινά χαρακτηριστικά των μητροπόλεων και των αποικιών τους, η συμβολή των θαλάσσιων δρόμων στη διαμόρφωση πολιτιστικών και εμπορικών δικτύων στον αιγαιακό χώρο και ευρύτερα, η επαφή και η αλληλεπίδραση των αυτοχθόνων πληθυσμών με τους αποίκους, οι απαρχές της διαμορφώσεως της κοινής ελληνικής πολιτιστικής παραδόσεως.

Η Νομισματική Συλλογή της Τραπέζης συμμετέχει στην Έκθεση με τέσσερα αρχαία νομίσματα: δύο από την Άνδρο, ένα από την Πάρο και ένα από τη Θάσο.

Στην Έκθεση συμμετέχουν επίσης οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Σερρών, Καβάλας – Θάσου και το Μουσείο Εκμαγείων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια εκθέσεως: 12.7.2019 - 31.8.2020
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6
Θεσσαλονίκη

  01 / 02