ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
“Όταν το νόμισμα συνάντησε το χαρτονόμισμα” - Κέρκυρα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Όταν το νόμισμα συνάντησε το χαρτονόμισμα” πραγματοποιείται στον χώρο του Μουσείου Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. 

Η μελέτη της εικονογραφίας των νομισμάτων, ήδη από την αρχαιότητα, αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφοριών, άμεσα συνδεδεμένων με την ιστορία της εκδότριας αρχής. Στην ιστορία του Νεότερου Ελληνικού Κράτους, τα χαρτονομίσματα ακολουθούν την ίδια αρχή και είναι αξιοσημείωτο ότι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, η εικονογραφία τους περιλαμβάνει την απεικόνιση ενός ή περισσοτέρων αρχαίων νομισμάτων, σε πρωταγωνιστική θέση.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των παιδιών με το μέσο συναλλαγής από την αρχαιότητα έως σήμερα και στην εξοικείωσή τους με το εικονογραφικό πρόγραμμα των νομισμάτων.

Μέσα από διαλογική συζήτηση και ομαδικά παιχνίδια, τα παιδιά εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, αναζητούν σημαντικά χαρτονομίσματα ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου, ανακαλύπτουν τα αρχαία νομίσματα που κρύβονται επάνω τους και γνωρίζουν θεούς, μύθους και ηγεμόνες της αρχαιότητας.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος έχει σχεδιασθεί ένα τρίπτυχο έντυπο.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν
Διάρκεια Προγράμματος: 1 ώρα
Αριθμός παιδιών: έως 25
Ημέρες διεξαγωγής: Τετάρτη έως Παρασκευή

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος 
Τηλ. 266 104 1552

  01 / 02 / 03 / 04 / 05