ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Επίσκεψη Φοιτητών στη Νομισματική Συλλογή της Τραπέζης

Την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, φοιτητές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα επισκέφθηκαν τη Νομισματική Συλλογή της Τραπέζης, συνοδευόμενοι από τον Καθηγητή Αρχαιολογίας Lee Brice. 

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν αρχικώς για την ιστορία της Νομισματικής Συλλογής της Τραπέζης και στη συνέχεια μελέτησαν συγκεκριμένα αρχαία νομίσματα, που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Στο τέλος της επισκέψεως, οι φοιτητές έμαθαν τον τρόπο κατασκευής των αρχαίων νομισμάτων και τους δόθηκε η ευκαιρία να “κόψουν” οι ίδιοι το “δικό τους νόμισμα”.

  01 / 02 / 03