ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς στη Ρόδο

“Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”

Την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα” της Νομισματικής Συλλογής της Τραπέζης, , σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, καθώς και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως της νήσου.

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 16 εκπαιδευτικοί από επτά Δημοτικά και δύο Γυμνάσια Σχολεία του Δήμου Ρόδου, οι οποίοι είχαν ήδη αποστείλει αίτηση για την παραλαβή της μουσειοβαλίτσας που συνοδεύει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος μέσα στη σχολική τάξη και συζήτησαν ποικίλα σχετικά θέματα.

Δύο μουσειοβαλίτσες του Προγράμματος θα παραμείνουν στη Ρόδο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκειμένου όλα τα Σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα.

  01 / 02