ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη στη Νομισματική Συλλογή της Τραπέζης

Την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017, οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη επισκέφθηκαν τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank. Κατόπιν αιτήματός τους, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από την Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής, Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, η οποία παρουσίασε την ιστορία του νομίσματος γενικότερα και της Συλλογής ειδικότερα. 

Κατά τη διάρκεια της ξεναγήσεως παρουσιάσθηκαν η εφεύρεση, η κατασκευή, η εικονογραφία και η εξάπλωση του νομίσματος. Ακολούθησε διάλογος για τα δύο “διεθνή” νομίσματα της αρχαιότητας, τις  αθηναϊκές γλαύκες και τα αλεξάνδρεια τετράδραχμα καθώς επίσης και για διάφορα άλλα νομισματικά θέματα. Οι παρευρισκόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Συλλογής  και στο τέλος της επισκέψεως παρέλαβαν ενημερωτικό υλικό, σχετικό με την ιστορία του νομίσματος.

  01 / 02