ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Εκπαιδευτική Δράση στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα

                       “Νόμισμα 2.500 ετών”

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18.5.2017), διεξήχθη στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα  εκπαιδευτική δράση με τίτλο “Νόμισμα 2.500 ετών”, από την Πέμπτη, 18 Μαΐου έως και την Κυριακή, 21 Μαΐου 2017.

Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάσθηκε το τετράδραχμο των Αθηνών, η περίφημη “αθηναϊκή γλαύκα”, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 510 π.Χ., παρέμεινε το διεθνές νόμισμα για δύο περίπου αιώνες και αποτέλεσε πρότυπο για πολλές άλλες νομισματοκοπίες του αρχαίου κόσμου. Το ίδιο νόμισμα απεικονίσθηκε σε χαρτονομίσματα και κέρματα του νεωτέρου ελληνικού κράτους. Σήμερα, εμφανίζεται στην οπίσθια όψη, την επονομαζόμενη εθνική όψη, του κέρματος του Ευρώ 1, το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

Τα παιδιά γνώρισαν επίσης την ιστορία του νομίσματος, εξοικειώθηκαν με την αθηναϊκή γλαύκα και συμμετείχαν σε εργαστήριο “παραγωγής” αρχαίων νομισμάτων, όπου κατασκεύασαν με πλαστελίνη το περίφημο αθηναϊκό τετράδραχμο χρησιμοποιώντας αντίγραφα αρχαίων μητρών. Επιπλέον, τα παιδιά αναζήτησαν, ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου, τα ελληνικά χαρτονομίσματα στα οποία απεικονίζεται το συγκεκριμένο νόμισμα.

Στην Εκδήλωση συμμετείχαν 150 μαθητές από 5 σχολεία της Κέρκυρας καθώς και μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

  01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06