ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
“Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Για να δείτε το βιντεο, πατήστε εδώ.

Για να τυπώσετε την Αίτηση Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα” συνεχίζει και φέτος το ταξίδι του στα δημοτικά σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, μέσα σε μία ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, να εξοικειωθούν με την εικονογραφία του, την κυκλοφορία του και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν σχεδιαστεί τα ακόλουθα υλικά που συνοδεύουν το Πρόγραμμα και προορίζονται για ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

 - Επιδαπέδιος χάρτης παζλ (24 κομμάτια), με διαστάσεις 130 εκ. x 190 εκ., επάνω στον οποίο σημειώνονται πόλεις και βασιλείς της αρχαιότητας καθώς και τα νομίσματά τους.

 - 100 κάρτες νομισμάτων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 50 νομίσματα. Οι 50 κάρτες απεικονίζουν την εμπρόσθια όψη των νομισμάτων και οι υπόλοιπες 50 κάρτες απεικονίζουν την οπίσθια όψη τους. Πίσω από κάθε κάρτα, αναγράφεται η περιγραφή του νομίσματος που απεικονίζεται. 

 - Έξι αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων, από τη Συλλογή της Alpha Bank, προκειμένου τα παιδιά να κρατήσουν στα χέρια τους ορισμένα από τα πιο σημαντικά νομίσματα της αρχαιότητας.

 - Ένα μονόφυλλο έντυπο με επεξηγηματικά κείμενα για τα έξι αντίγραφα των αρχαίων νομισμάτων.

 - 50 φύλλα σχεδιασμού νομίσματος. Όσοι από τους μαθητές το επιθυμούν,σχεδιάζουν ένα δικό τους νόμισμα. Οι ζωγραφιές των παιδιών αποστέλλονται στη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank. Στο μέλλον ενδέχεται να παρουσιαστούν σε σχετική έκθεση που τυχόν διοργανώσει η Συλλογή κατόπιν συνεννόησης με τα σχολεία.
 
- Πέντε ζεύγη πήλινων μητρών για κατασκευή νομισμάτων,  πλαστελίνη και πηλός. Οι πήλινες μήτρες χρησιμοποιούνται, για να κατασκευάσουν τα παιδιά με πλαστελίνη ή πηλό ένα νόμισμα, με την ίδια τεχνική, σε γενικές γραμμές, που ακολουθούσαν στην αρχαιότητα. 

 - Ενημερωτικό Έντυπο για τους εκπαιδευτικούς, που περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος καθώς και προτάσεις εκπαιδευτικών παιχνιδιών και θέματα προς συζήτηση μέσα στην τάξη.

 - Έκδοση με τίτλο “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”, η οποία παραμένει στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

 - Τετράπτυχο εκπαιδευτικό έντυπο για κάθε μαθητή που παρακολουθεί το Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και διεξάγεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

  01 / 02 / 03 / 04 / 05