ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
"Χάρτινο νόμισμα-
το ελληνικό χαρτονόμισμα" - Κέρκυρα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. 

Από την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Χάρτινο νόμισμα-το ελληνικό χαρτονόμισμα” διεξάγεται για τρίτο συνεχόμενο έτος στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα.

Κύριος στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, με έμφαση στα ελληνικά χαρτονομίσματα, που κυκλοφόρησαν από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) έως την έλευση του Ευρώ (2002).

Μέσα από διαλογική συζήτηση, με τη χρήση σχετικού εποπτικού υλικού, οι μαθητές εξοικειώνονται με την εικονογραφία των ελληνικών χαρτονομισμάτων και ενημερώνονται σχετικά με σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον, αναπτύσσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες σχεδιάζοντας ένα χαρτονόμισμα, ενώ ταυτοχρόνως,  καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους και το πνεύμα συνεργασίας μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος έχουν σχεδιασθεί δύο έντυπα, τα οποία απευθύνονται στις δύο διαφορετικές βαθμίδες εκπαιδεύσεως (Δημοτικό και Γυμνάσιο). Τα έντυπα αποτελούν υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στους χώρους της Εκθέσεως και διανέμονται στους μαθητές. 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν
Διάρκεια Προγράμματος: 1 ώρα
Αριθμός παιδιών: έως 25
Ημέρες διεξαγωγής: Τετάρτη έως Παρασκευή

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος 
Τηλ. 266 104 1552

  01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06