ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Ξενάγηση Προσωπικού Alpha Bank Β. Ελλάδας

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε ξενάγηση για το Προσωπικό της Τράπεζας στην έκθεση "Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank", η οποία διοργανώθηκε από τη Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το θέμα της Έκθεσης σχετίζεται με τον Ελληνικό Αποικισμό, καθώς και με τη διάδοση και χρήση του βασικού συναλλακτικού μέσου, του νομίσματος, στην Ευρώπη. Οι ελληνικές αποικίες που ιδρύθηκαν κατά τον Β΄ Αποικισμό στις σημερινές χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Βουλγαρία διαμόρφωσαν τον πολιτισμό της Ευρώπης και διέδωσαν τη χρήση του νομίσματος, το οποίο στον κυρίως ελλαδικό χώρο χρησιμοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.

Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν 121 νομίσματα των ελληνικών αποικιών, εκ των οποίων 116 ανήκουν στη Συλλογή της Alpha Bank, και 61 μοναδικά αρχαία αντικείμενα, προϊόντα εργαστηρίων των ελληνικών αποικιών της Ευρώπης.

Την ξενάγηση πραγματοποίησε η Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη.

  01 / 02