ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΥΛΙΚO

Τα παιδιά που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Νομισματικής Συλλογής παίρνουν έντυπο υλικό με κείμενα και παιχνίδια που αφορούν την ιστορία του νομίσματος.