ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΥΛΙΚO

Τα παιδιά που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Νομισματικής Συλλογής και του Μουσείου Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης, παίρνουν έντυπο υλικό με κείμενα και παιχνίδια που αφορούν την ιστορία του νομίσματος.