ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Ανακαλύπτω το Αρχαίο Νόμισμα

Περιοδική Εκπαιδευτική Έκθεση στον Μουσειακό Χώρο του Δημοτικού Σχολείου “Παιδαγωγική”

Η εκπαιδευτική έκθεση της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank με τίτλο “Ανακαλύπτω το αρχαίο νόμισμα”, παρουσιάστηκε στον Μουσειακό Χώρο του Δημοτικού Σχολείου “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”, στον Πειραιά.

Η Έκθεση αποτέλεσε μία περιήγηση στην ιστορία του Νομίσματος, από την εποχή της εφεύρεσής του (τέλη 7ου/αρχές 6ου αιώνα π.Χ.) έως το τέλος της ελληνιστικής εποχής (2ος αιώνας π.Χ.). Η εισαγωγική ενότητα αφορούσε στους Προδρόμους του Νομίσματος, το τάλαντο και τους οβελούς. Ακολούθησαν η Εφεύρεση του Νομίσματος, ο Διμεταλλισμός και τα Πρώτα Νομίσματα του Ελλαδικού Χώρου. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα Δύο Ισχυρά Νομίσματα του αρχαίου κόσμου, τα τετράδραχμα της Αθήνας (αθηναϊκές γλαύκες) και τα τετράδραχμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (αλεξάνδρεια τετράδραχμα). Ακολούθησε η Εικονογραφία των αρχαίων νομισμάτων, με θέματα από τη θρησκεία, τη μυθολογία, την χλωρίδα και την πανίδα, ενώ στην τελευταία ενότητα, εκτέθηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα νομίσματα της αρχαιότητας.

Συνολικά, παρουσιάστηκαν 47 αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank. 

Την Έκθεση συνόδευε τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο.