ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.
28.5-31.12.2015

Ολοκληρώθηκε η έκθεση "Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα", η οποία παρουσιάστηκε στο Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο από τις 28 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Η Νομισματική Συλλογή Alpha Bank συμμετείχε στην Έκθεση με δέκα αρχαϊκά νομίσματα από την Αθήνα και τη Σίφνο, δύο από τις πρώτες πόλεις-κράτη που εξέδωσαν νόμισμα, οι οποίες διέθεταν επίσης δικά τους μεταλλεία.