ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Αθηναϊκές Γλαύκες
25.6.2012-1.2.2013

Εκθεσιακός Χώρος Κεντρικού Κτηρίου Alpha Bank, Αθήναι

Στην έκθεση παρουσιάσθηκε η ιστορία όλης της αργυρής νομισματοκοπίας των Αθηνών, ξεκινώντας από τα πρώτα νομίσματα που κόπηκαν περί τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Ακολούθησαν οι πρώτες γλαύκες, οι γλαύκες του «Χρυσού» αιώνα του Περικλή, οι εκδόσεις του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ. και τα Στεφανηφόρα ή «Τετράδραχμα Νέας Τεχνοτροπίας» του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ., με τα οποία φθάνει στο τέλος της η αθηναϊκή νομισματοκοπία. Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκαν οι αθηναϊκές απομιμήσεις, δηλαδή νομίσματα που εκδόθηκαν από ξένους δυνάστες και από περιοχές απομακρυσμένες και τα οποία χρησιμοποιούν ως πρότυπο τις αθηναϊκές γλαύκες. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο αθηναϊκό δεκάδραχμο, ένα από τα πιο σπουδαία νομίσματα της αρχαιότητας, που παρουσιάζει τους ίδιους εικονογραφικούς τύπους με αυτούς των τετραδράχμων, με ορισμένες ωστόσο βασικές διαφορές. 

Στο τέλος της εκθέσεως, παρουσιάσθηκαν νομίσματα της νεώτερης Ελλάδος έως και το κέρμα του ενός Ευρώ, στα οποία επιβιώνουν στοιχεία της αθηναϊκής γλαύκας.

Την έκθεση συνόδευσε σχετικό έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.