ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank
15.4.2010-10.2.2012
Στον εκθεσιακό χώρο της Νομισματικής Συλλογής λειτούργησε η έκθεση "Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank", η οποία παρουσίασε την ιστορία του νομίσματος από την εποχή της εφευρέσεώς του έως το τέλος της ελληνιστικής εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νομισματοκοπία των Αθηνών και στα δύο διεθνή νομίσματα της αρχαιότητας: την αθηναϊκή γλαύκα και το αλεξάνδρειο τετράδραχμο. Σε ξεχωριστή προθήκη εκτέθηκαν ορισμένες από τις σπανιότητες της Συλλογής και το νόμισμα της Αίγινας, από το οποίο προέρχεται το λογότυπο της Τραπέζης.