ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Γνωρίζω το Νόμισμα
8.2.2010-30.5.2010

Στον Εκθεσιακό - Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank στο Ναύπλιο λειτούργησε το 2010 η έκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα "Γνωρίζω το Νόμισμα" που διοργάνωσε η Νομισματική Συλλογή της Τραπέζης.

Η έκθεση "Γνωρίζω το Νόμισμα" παρουσίασε την ιστορία του αρχαίου νομίσματος από την εποχή της εφευρέσεώς του και την εξέλιξή του κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Ο μαθητής-επισκέπτης καλείται να μάθει τα μέσα συναλλαγής στην προκερματική εποχή, να γνωρίσει το πρώτο νόμισμα της ιστορίας, τις τεχνικές κοπής, την εικονογραφία και την κυκλοφορία των αρχαίων νομισμάτων. Επίσης, το παιδί μαθαίνει να καλλιεργεί την παρατηρητικότητα και την κρίση του και παίρνει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα παρουσιάστηκαν είκοσι πέντε αρχαία νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank ενώ πραγματοποιήθηκε και προβολή της ταινίας "Η Ιστορία του Νομίσματος", παραγωγή της Τραπέζης. Επιπλέον στο τέλος της επισκέψεώς τους τα παιδιά έπαιρναν ένα εκπαιδευτικού περιεχομένου βιβλίο για τα αρχαία νομίσματα με κείμενα και παιχνίδια.