ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Αρχαία Νομίσματα - Σύγχρονη Έμπνευση
Νοέμβριος 2008-Οκτώβριος 2009
Στην έκθεση παρουσιάσθηκε η ιστορία του νομίσματος από την εποχή της εφευρέσεώς του και η εξέλιξή του στην αρχαιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εικονογραφία των αρχαίων νομισμάτων και στις πηγές εμπνεύσεως των χαρακτών. Τα αρχαία νομίσματα σήμερα γίνονται πηγή εμπνεύσεως του σύγχρονου καλλιτέχνη Γιώργου Λάππα, ο οποίος παρουσιάζει εννέα έργα του εμπνευσμένα από νομίσματα της Συλλογής.

Κεντρικό Κατάστημα Alpha Bank
Πεσμαζόγλου 12-14, Αθήναι