ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο της Νομισματικής Συλλογής επί της οδού Πανεπιστημίου 41 (Στοά Νικολούδη), παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία του νομίσματος: η προκερματική περίοδος, το πρώτο νόμισμα που κυκλοφόρησε περί τα τέλη του 7ου/αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., αντιπροσωπευτικά νομίσματα της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής, καθώς και τα διεθνή νομίσματα της αρχαιότητας. Επίσης, στον χώρο της Έκθεσης, πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Η συναρπαστική ιστορία του νομίσματος” διεξάγεται στην αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Τράπεζας και απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτοβάθμιας Εκπαίδευσης.