ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣτην αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Τράπεζας διεξάγεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Η συναρπαστική ιστορία του νομίσματος” και απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτοβάθμιας Εκπαίδευσης.