ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

   

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ξεκίνησε, με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Γιάννη Κωστόπουλου, το 1972, με την αγορά δύο ιδιωτικών συλλογών, των Α. Ανδρεοπούλου και Α. Μελετοπούλου. Οι συλλογές αυτές, με 1.186 νομίσματα συνολικά, αποτέλεσαν τον πυρήνα της Συλλογής και το 1978 δημοσιεύθηκε ο κατάλογός τους από την Ελληνική Νομισματική Εταιρεία. Το 1984 προστέθηκε η συλλογή Α. Μπουροπούλου και το 1986 ένα τμήμα της συλλογής Ε. Αργυροπούλου-Ευελπίδη, που περιελάμβανε νομίσματα της Αθήνας, της Αίγινας και της Εύβοιας. Από το 1989 άρχισε η συστηματική ετήσια αγορά νομισμάτων από δημοπρασίες της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε και η αγορά άλλων συλλογών. Το 1990 αγοράστηκε η πολύ σημαντική συλλογή νομισμάτων Μακεδονίας και Θράκης του Α. Γκέρτσου, που περιελάμβανε 2.032 νομίσματα. Το 1992 προστέθηκε η συλλογή Ι. Βασιλείου και το 1997 η συλλογή Τ. Τριανταφυλλίδου. 

Σήμερα, η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank περιλαμβάνει περίπου 11.000 νομίσματα από ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Τα χρονικά όριά της εκτείνονται από τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. και την εφεύρεση του νομίσματος, έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. και το τέλος της νομισματικής παραγωγής των πόλεων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.