ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Στην Αρχαιότητα τα νομίσματα κατασκευάζονταν συνήθως διά κτυπήματος και ονομάζονταν παιστά (από το ρήμα παίω που σημαίνει κτυπώ). Αρχικά κατασκευάζονταν τα πέταλα, τα δισκόμορφα μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία με τη σφράγιση μετατρέπονταν σε νομίσματα. Τα πέταλα έπρεπε να έχουν την ίδια διάμετρο και το ίδιο βάρος, καθοριστικό για την αξία του νομίσματος. Η κατασκευή τους γινόταν με τη χύτευση λιωμένου μετάλλου σε μήτρες και αργότερα με την κοπή από ράβδους μετάλλου. Ταυτόχρονα ο χαράκτης χάραζε τις δύο μήτρες. Η μήτρα του εμπροσθότυπου τοποθετούνταν πάνω στον άκμονα, ενώ η μήτρα του οπισθότυπου ενσωματωνόταν στο στιγέα, το χαρακτήρα όπως λεγόταν, τον οποίο κρατούσε ο τεχνίτης στο χέρι του. Τα άμορφα πέταλα ζεσταίνονταν, για να μαλακώσουν και να μπορούν εύκολα να σφραγιστούν. Ένας τεχνίτης με τη βοήθεια μίας λαβίδας τοποθετούσε το ζεσταμένο πέταλο ανάμεσα στις δύο μήτρες τη σταθερή, τον άκμονα, και την κινητή, το χαρακτήρα, ενώ ένας δεύτερος με μία σφύρα χτυπούσε πάνω στον χαρακτήρα και το άμορφο πέταλο έπαιρνε τις παραστάσεις των μητρών.
Στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου εμφανίζονται για πρώτη φορά χυτά χάλκινα νομίσματα διαφόρων σχημάτων: φύλλο ελιάς, αιχμή δόρατος, δελφίνι. Οι εκδόσεις αυτές πιθανόν να αποτελούσαν ένα μεταβατικό στάδιο από τον αντιπραγματισμό στην καθιέρωση του νομίσματος και ασφαλώς κάλυπταν τις εσωτερικές ανάγκες των πόλεων.