ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Alpha Bank
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Στα τέλη του 7ου με αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. εφευρέθηκε το νόμισμα, στη δυτική Μικρά Ασία. Τα πρώτα νομίσματα ήταν από ήλεκτρο, φυσικό κράμα χρυσού και αργύρου, που βρισκόταν σε αφθονία στον ποταμό Πακτωλό. Εξαιτίας μάλιστα του χρώματός του, το ήλεκτρο ονομαζόταν και λευκός χρυσός. Ο Ηρόδοτος αποδίδει την εφεύρεση του νομίσματος στους κατοίκους της Λυδίας: «Πρώτοι από όσους εμείς γνωρίζουμε, (οι Λυδοί) έκοψαν νομίσματα από χρυσό και ασήμι» (Ηρόδοτος Ι, 94). Σύμφωνα όμως με τη σύγχρονη έρευνα, η εφεύρεση του νομίσματος φαίνεται ότι έγινε ταυτόχρονα στη Λυδία και την Ιωνία. Οι ανασκαφές του Βρετανικού Μουσείου στο ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, το 1904-1905, έφεραν στο φως 93 νομίσματα από ήλεκτρο, ένα εντυπωσιακό εύρημα, στο οποίο στηρίχτηκαν οι θεωρίες για τη χρονολόγηση των πρώτων νομισμάτων. Τα πρώτα νομίσματα ήταν άτυπα, δεν έφεραν δηλαδή κανένα εικονογραφικό τύπο στην εμπρόσθια όψη, ενώ στο επόμενο στάδιο ως εμπροσθότυπος χαράχτηκε ένα γεωμετρικό σχέδιο. Η οπίσθια όψη έφερε το χτύπημα της σφύρας, σαφή απόδειξη ότι το νόμισμα είχε ζυγιστεί και είχε σφραγιστεί, επιβεβαιώνοντας τη νόμιμη κυκλοφορία του.